Mustafa ŞANDA

Mustafa ŞANDA
Özel Kalem - Sosyal Yardım İşleri Müdürü.


Telefon: (0414) 681 20 07 Dahili:120
E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

GÖREVLERİ

   1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.

 

   2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

 

   3) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

 

   4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

 

   5) Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.

 

   6) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.

 

   7) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.

 

   8) Müdürlük Bünyesinde görev yapan şefliklerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini, Belediyede çalışan personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar.

 

   9) Özel Kalem Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

 

  10) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

BAĞLI BİRİMLER

 • Özel Kalem Müdürlüğü Birimi
 • Sosyal Yardım İşleri Birimi

 

HİLVAN BELEDİYESİ

İLETİŞİM

Bağlar Mahallesi, İzollu Bozan Bey Caddesi No:20, 63900 Hilvan/Şanlıurfa

((0414) 681 20 07

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ÇAĞRI MERKEZİ

© 2021 Hilvan Belediyesi