Habeş ERME

Habeş BERME
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

 


Telefon: (0414) 681 20 07 Dahili:115
E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

GÖREVLERİ:

 • 1. Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.
  2. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
  3. Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.
  4. Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.
  5. Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.
  6. Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup
  memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.
  7. Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu
  programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.
  8. Müdürlük Bünyesinde görev yapan şefliklerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve
  doğru olarak yerine getirilmesini, Belediyede çalışan personelin özlük işlemlerinin mevzuat
  çerçevesinde yürütülmesini sağlar.
  9. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu
  sağlar.
  10. Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

BAĞLI BİRİMLER

 • İnsan Kaynakları ve Personel İşleri
 • İnsan Kaynakları ve Personel Yazı İşleri

 

HİLVAN BELEDİYESİ

İLETİŞİM

Bağlar Mahallesi, İzollu Bozan Bey Caddesi No:20, 63900 Hilvan/Şanlıurfa

((0414) 681 20 07

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ÇAĞRI MERKEZİ

© 2021 Hilvan Belediyesi