• (0414) 681 20 07
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Video Galeri

HilvanBel

HilvanBel

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Pazar, 30 Eylül 2018 12:24
Muzaffer SEZER

Muzaffer SEZER
Strateji Geliştirme Müdür V.

Telefon: (0414) 681 20 07 Dahili:127
E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • a) Müdürlüğü bağlı büroların çalışmalarının koordinasyonundan, belediyedeki müdürlükler arası ve diğer resmi kurumlarla olan tüm yazışmalar ile yapılan çalışmalardan, Müdürlükte yapılan tüm işlemlerin tetkikinden sorumludur.
  b) Müdürlüğün bağlı bulunduğu Belediye Başkanı ile Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olarak görev yapar. 
  c) Müdürlüğün ita amiri olarak, çalışanların her türlü özlük yazışmaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu hükümleri gereğince işlem yapmakta yetkilidir.
  ç) İlgili kanun, yönetmelik ve mevzuat çerçevesinde, Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları içerisindeki işlemlerin yürütülmesinde yetkili ve sorumludur.
  d) İlgili kanun, yönetmelik ve mevzuat çerçevesinde müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluklarını içerisindeki işlemlerin yürütülmesinden yetkili ve sorumludur.

  • Plan Proje Müdürlüğü Yazı İşleri Birimi
  • Plan ve Proje Birimi

Habeş BERME

Habeş BERME
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

Telefon: (0414) 681 20 07 Dahili:115
E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • 1. Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.
  2. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
  3. Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.
  4. Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.
  5. Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.
  6. Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup
  memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.
  7. Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu
  programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.
  8. Müdürlük Bünyesinde görev yapan şefliklerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve
  doğru olarak yerine getirilmesini, Belediyede çalışan personelin özlük işlemlerinin mevzuat
  çerçevesinde yürütülmesini sağlar.
  9. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu
  sağlar.
  10. Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

  • İnsan Kaynakları ve Personel İşleri
  • İnsan Kaynakları ve Personel Yazı İşleri

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Pazar, 30 Eylül 2018 12:11
Emre YILDIZ

Yunus Emre YILDIZ
Park ve Bahçeler Müdür V.

Telefon: (0414) 681 20 07
E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • 1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.
  2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
  3) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.
  4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.
  5) Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.
  6) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup
  memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.
  7) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu
  programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.
  8) Müdürlük Bünyesinde görev yapan şefliklerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve
  doğru olarak yerine getirilmesini sağlar.
  9) Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
  10) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.
  11) Personelin yıllık izin planlarını düzenlemek ve kullandırmak
  12) Müdürlüğün çalışmaları ile ilgili personelle mutat bilgilendirme ve danışma toplantıları
  düzenlemek, bu toplantılardan bağlı bulunduğu başkan yardımcısını bilgilendirmek.
  13) Park yapımında veya yollarda çalışan personelin güvenlik tedbirlerini almak ve sağlık
  kontrollerini yaptırmak
  14) Personellerin görev alanlarını tespit etmek ve uygulamalarını takip etmek.
  15) Teknik Elemanların görevlerini tespit ve tayin etmek
  16) Nöbetçi personel listesini hazırlamak veya onaylayarak uygulama ve takibini yapmak
  17) Personelin mesaiye riayetlerini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
  18) Yüklenici sıfatıyla iş yapan kişi veya kuruluşların hak edişlerinin tanziminin sağlanması
  ve tahakkuklarının yapılması
  19) Büyükşehir Belediyesi ile 3030 sayılı yasa gereği yapılması gereken hizmetler için
  koordinasyon kurmak, yazışmalar yapmak ve takip etmek.
  20) Mevcut park, refüj, yollara dikilmiş ağaçlar, yeşil alan ve üzerindeki tesis ve binaların
  bakımı ve onarımları için yıllık ve aylık programlar yapmak ve uygulamak.
  21) Muayene ve kabul komisyonları teşekkül ettirip üst makamın onayına sunmak.
  22) Müteahhitlerin iş bitirme belgelerini hazırlatmak.
  23) Belediye Encümeni ve Belediye Meclisi kararlarından müdürlük faaliyeti ile ilgili
  olanları uygulatmak, ayrıca tarifeye bağlı işlemlere esas olmak üzere yıllık faaliyetleri
  Meclise ve Encümene sunmak.

  • Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yazı İşleri Birimi
  • İlçede Bulunan Tüm Parklar

Mahmut Nedim TOPRAK

Pazar, 30 Eylül 2018 10:39

Mahmut Nedim TOPRAK

Belediye Encümeni

Derviş ÇİÇEK

Pazar, 30 Eylül 2018 10:37

Derviş ÇİÇEK

Belediye Encümeni

Mehmet Halitoğulları

Pazar, 30 Eylül 2018 10:36

Mehmet Halitoğulları

Belediye Encümeni

Salih MURATOĞLU

Pazar, 30 Eylül 2018 09:18

Salih MURATOĞLU

Belediye Encümeni

Yaşar Çelik

Pazar, 30 Eylül 2018 09:16

Yaşar Çelik

Belediye Encümeni

E-Dergi Sayıları

Çarşamba, 26 Eylül 2018 22:08

 

Başkan Bayık soruları yanıtladı

Cumartesi, 15 Eylül 2018 23:11

Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Şanlıurfa'dan tüm dünyaya yayın yapan Duru Tv'nin canlı yayın konuğu oldu.

© 2020 - Hilvan Belediyesi resmi Web Sitesi - Web Tasarım: Koray ÇOKOL