• (0414) 681 20 07
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Video Galeri

HilvanBel

HilvanBel

Hilvan Kültürel değerler

Salı, 21 Ağustos 2018 13:20

Hilvan Kültürel Değerlerimiz

Nevali Çori

GAP Projesi ile baraj sularının altında kalan Hilvan'ın Kantara Bölgesindeki Nevala Çori Höyüğü M.Ö. 8500- 8000 tarihlerine uzanmaktadır.1983 yılında Şanlıurfa Müze Müdürlüğü başkanlığında, Heidelberg Üniversitesi'nden Prof. H. Hauptmann danışmanlığında başlamış kazı çalışmalarında elde edilen bulgularda Nevala Çori'nin dinsel bir merkez olduğu kabul edilmiştir. Kazı­larda ilk Tunç, Kalkolitik ve Akeramik Neolitik dönemle­re ait tabakalara rastlanmıştır. Yapılan kazılarda dünya­nın ilk heykeli olarak kabul edilen kireçten yapılmış insan kafası figürü Göbeklitepe'ye giden tarih yolunun başlangıcı olarak kabul edilmektedir.

nevali1

Hilvan-I Ali Halil

Hilvan-ı  Ali  Halil  resmi  adıyla  Balkı  köyünün  bulunduğu  yer  ve  bu   köyün   1   km   kadar kuzeydoğu sunda yer alan Dikme Tepesi ' nin üzerinde tarihi yerleşme yerinin ilk kurucuları ve ilk is mi, tarih boyunca kimlerin egemenliğinde kaldığı hakkında tarihi kaynaklarda herhangi bir bilgi geçmemektedir.

Özveren Köyü

Özveren köyünde tarihi kale kalıntıları ve burç kalıntıları bulunmaktadır. Ait olduğu dönemle ilgili arkeolojik araştırmalar bulunmamaktadır.

 

Hilvan Gelenek ve Görenekler

Salı, 21 Ağustos 2018 13:16

Şanlıurfa çok zengin bir kültür birikimine sahiptir. Özellikle tarih, medeniyet, mimari, müzik, adet ve gelenekler bakımından eşi bulunmaz bir hazinedir. Tarihsel birikimi ile birçok medeniyete beşiklik eden bir İlin ilçesi olan Hilvan’ın da kültürü de bir o kadar geniştir. Günlük hayattaki gelenekler, çoğu kez mevsimlere göre şehir merkezi ile kırsal kesimdeki hayat arasında farklılıklar gözlenir.

Acıları sevinçleri, üzüntüleri varlığı ve yokluğu yardımlaşmayı bilen bir kültür profili yaşanmaktadır. Bu yaşanmışlıklar aşağıda sıralanmıştır.

1-Sünnet Düğünü (Kirvelik)

2-Evlenme (Kız İsteme)

3-Nişan

4-Düğün

5-Taziye

HALK OYUNLARIMIZ

Hilvan halk oyunları, genellikle davul zurna eşliğinde oynanan halaylardan meydana gelir. Bunun yanında yine davul zurna eşliğinde oynanan kol oyunları,  karşılıklı ve gruplar halinde oynanan oyunlar ile saz ve darbuka eşliğinde oynanan oyunlar da vardır. Hilvan’da oynanan halk oyunları, halkın folklorik özelliklerini en iyi şekilde ortaya koyar. Halkın dertlerini, sevinçlerini, sevgilerini, heyecanlarını neşesini, yasını, aşkını, çaresizliğini,  Allaha yalvarışını, kıskançlığını, mertliğini halk oyunları ile anlatırlar. Söz ile ifade edemediklerini halk oyunlarıyla anlatmışlardır. Halk oyunları, artık insanımızın dili olmuştur.

Ezgileri makamları birbirine benzerlikler gösterse de ağırdan hareketliye doğru değişen figürlerle birlikte sürükleyici bir anlatımla oyunlarını sergilerler. Başlı başına zenginlik gösteren oyunların her birinin ismi ve hikâyeleri vardır. Hilvan’da  “Düzo, Kımıl, Temirağa, GüloAhmed Ağa, Karaçi, Keriboz, Dinge, Keçik, Delocan, Rışko, Teşiğ, Şujın, Mim, Siahmed, Çecankızı, Serejeri, Leyloleylo, Evravi, Kejizer, Bimal, Düzenane, Düzeayşe, Hasandağı, Greni, Tik, Dem, Seyran” folklorik oyunlar oynanmaktadır.

Kımıl Oyunu

Kımıl oyunu insanımızın tarlalarda diğer adı Süne olan hayvanla mücadelelerini anlatır. Kımıl geldiği sene Hilvan ve köyleri için kötü bir hasat yılı yaşanır. Yıl boyunca sürüp ektiği ekinleri, elleri ile temizlediği, varını yoğunu verdiği ve tek umudu olan buğdayın kımıl tarafından yok edilmesi çiftçiyi de perişan eder. İlaçla mücadelenin pek mümkün olmadığı o dönemde süne  kalburlarla toplanmış, çuvallara doldurulurmuş. Mücadele yeterli olmamıştır. Bu mücadele köylülerimizi derinden etkilemiş ve bu haşaratla mücadeleyi sembolize eden bu oyun ortaya çıkmıştır. Oyun, tarlalarda bu haşarata karşı verilen mücadeleyi hatırlatır şekilde oynanır. Hem oynayanı hem de seyredeni ağlatacak derecede etkileyici bir oyundur.

HİLVANDA GELENEKSEL GİYİM

Hilvan’da geleneksel erkek giyimi; şalvar, fistan, aba, sığme, puşi (desmal), egaldan oluşur. Eskiden fistan daha çok ilçenin doğusundaki köylerde, şalvar ise ilçe merkezi ve batıdaki köylerde giyilirdi. Beyaz kumaştan ve boydan bir giysidir. Altında aynı kumaştan pijama türünde bir alt vardır. Aba, yün dokumadan el tezgahlarında yapılır. El dokuması olan sığme yelek biçimindedir. Başa sarılan puşi, çok ince ipek, yün veya pamuktan dokunmuştur. Puşi ile birlikte kullanılan egal, halka şeklinde olup keçi kılından yapılır.

EL SANATLARI

El sanatları deyince ilçemizde ilk akla gelen halı ve kilimciliktir. Eskiden evlerin avlularında ya da sokak aralarında kadınlar tarafından yapılan kilimler, son zamanlarda Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde genç kızlarımız tarafından atölyelerde yapılmaktadır. Bu sayede bu değer korunmaktadır. Ayrıca kızlarımız aile ekonomisine bu sayede katkıda bulunmaktadır.

YÖRESEL YEMEKLER:

Yöre yemeklerinin lezzetleri yanında besin değerleri de çok yüksektir. Yemek yapma becerisinin yanında yaptıkları yemekleri misafirleriyle paylaşmak geleneği bütün Anadolu insanına mahsus bir özelliktir. Ancak Urfalıların misafir sevme özelliği, bu ilçede de  hiç bir öğün misafirsiz yemeğe oturmayan Hz. İbrahim (A.S.)'dan geldiği söylenmektedir. Hilvan’ın kendine has; çorba-dev (ayran çorbası), akbandır katmeri, mehlute yemekleridir. Bunların dışında lahmacun, çiğköfte, yumurtalı köfte, , mercimekli köfte, kazan kebabı, patlıcanlı kebap, tirit, söğürme, tavadır.

İLÇEMİZDE BAĞ BOZUMU

İlçemizde Bağbozumu, üzüm son olgunlaşma dönemine girdiği zaman yapılır. Bağbozumu için ilçemizin kendine özgü gelenek ve görenekleri vardır. Toplanan üzüm salkımları, bağ bıçağı ve bağ makaslarıyla kesildikten sonra sepet ve küfelere doldurulur. Toplanan üzümler basıldıktan sonra şire haline getirilir ve daha sonra bu şirebüyük kazanlarda kaynatılır. Kaynatılan şire ile çekçek (pestil) veya pekmez yapılır ve soğuk kış günlerinde tüketilir.

Hilvan Uydu Görüntüsü

Salı, 21 Ağustos 2018 13:13

Hilvan Uydu Görüntüsü için buraya tıklayınız.

Hilvan Sosyoekonomik Yapı

Salı, 21 Ağustos 2018 13:12

İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Yetiştirilen tarımsal ürünlerin başında, arpa, buğday, burçak, darı, fiğ, kenevir, mercimek, mısır, nohut, biber, bostan, soğan, sarımsak gelmektedir. Ayrıca çeltik, bakliyat sanayi bitkileri, Antep fıstığı, zeytin, karpuz, kavun, üzüm, narinciye ve sebze yetiştirilmektedir.        Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında olan Şanlıurfa ve ilçelerinde tarım üretimi sürekli artış göstermiştir. Hilvan’da sulama suyu sağlandıktan sonra pamuk üretimi önemli derecede artmıştır.        Hayvancılık ilçe halkının bir diğer geçim kaynağı olup, dağlık ve engebeli kesimde sığır, koyun ve keçi yetiştirilir. Yağ, peynir, yün, deri, süt ve et üretilmektedir. İlçede sanayi kuruluşu olarak Toprak Mahsulleri Ofisinin siloları, yem fabrikası ve mercimek paketleme fabrikası bulunmaktadır.

Hilvan Arazi Varlığı

Sulanabilen Tarım Alanı           : 270.000 da

Kuru Tarım Alanı                        : 689.490 da

Toplam Tarım Alanı                  : 959.490 da

ÇKS Çiftçi Sayısı                        : 3.600

Hilvan Hayvan Varlığı

Büyükbaş Hayvan Sayısı  = 10.000 Adet

Küçükbaş Hayvan Sayısı  = 70.000 Adet

Kanatlı Hayvan Sayısı    = 35.000 Adet

Arı Kovanı Varlıgı

Bal Arısı Kovan Sayısı  = 2.985 Adet

Hilvan Coğrafi Yapı

Salı, 21 Ağustos 2018 13:10

 Hilvan, Şanlıurfa ilinin en çok yağış alan ilçesidir. İlçede metrekareye düşen yıllık ortalama yağış miktarı 771.8 kg 'dır. İlçede, yazları sıcak ve kurak kışları ise soğuk ve yağışlı bir iklim yaşanmaktadır. Yıllık ısı ortalaması 18.2 derecedir. Hilvan, Şanlıurfa'nın 54 Km Kuzeyinde tipik bir Anadolu Kasabasıdır. İlçenin; güneyinde Şanlıurfa, güneybatısında Bozova, doğusunda ve kuzeyinde Siverek, batısında Fırat Göl Havzası bulunur. İlçe arazisinin yükseltisi güneydoğudan batıya doğru azalır. Bu sebeple hafif dalgalı bir plato görünümündedir. 

        İlçemizin deniz seviyesinde yüksekliği (rakımı) 600 metre olup, en yüksek noktası 800 metre olan Korçik Tepesidir. İlçenin yüzölçümü 1278 km² dir. Fırat nehri kıyısına yakın bölgelerde arazi kısmen engebeli ve kayalıktır. Diğer kısımlar ova görünümündedir.

Hilvan Mahalle Muhtarları

Salı, 21 Ağustos 2018 13:10
Sıra No MAHALLE İSİM-SOYİSİM CEP TELEFONU
1 AĞILMUS (KOPUZ) MAHALLESİ MEHMET ÖZKAN 0544 410 96 57
2 AĞVEREN MAHALLESİ Suphi HALİTOĞULLARI 0542 655 31 66
3 AKÇAKEBİR MAHALLESİ Mehmet CERYAN 0542 463 79 58
4 AKÇAÖREN MAHALLESİ Halil EVİN 0545 937 47 60
5 ALPI MAHALLESİ MEHMET ÖZÇELİK 0532 456 49 23
6 ARICA MAHALLESİ Mehmet BALÇİK 0543 636 97 75
7 ARINIK MAHALLESİ İbrahim Halil KAYMAZ 0543 369 72 99
8 ARPALI MAHALLESİ Fethi DEMİRYERİ 0542 626 13 89
9 ASLANLI MAHALLESİ Mehmet Murat DİKMEN 0542 408 55 56
10 AŞAĞI ÇATAK MAHALLESİ Osman SÜTPAK  0543 836 03 39
11 AŞAĞI EKECE MAHALLESİ Mehmet Sinan RAY 0544 689 49 49/0533 402 49 63
12 AŞAĞI KAMIŞ MAHALLESİ Cezayir CIZLAK 0542 538 46 00
13 AŞAĞI KÜLÜNÇE MAHALLESİ Mehmet SUNAR 0542 504 95 45
14 AYDINLI MAHALLESİ Çetin TABAN 0541 574 80 48
15 BAĞLAR MAH. Mehmet ATAKAY 0542 363 73 13
16 BAHÇECİK MAHALLESİ Suphi YETKİN 0542 442 64 93
17 BAHÇELİEVLER MAH. Halil TOPRAK 0543 799 99 63
18 BALKI MAHALLESİ Hasan çetin 0542 356 36 80
19 BARĞAÇ MAHALLESİ Serhat MAÇ 0542 337 45 38
20 BÖLÜKBAŞI MAHALLESİ Cuma GÜNGÖRMEZLİ 0542 216 63 21
21 BUĞUR MAHALLESİ Ali BUCAK 0542 599 76 71
22 ÇAKMAK MAHALLESİ Mehmet ÇAKMAKLI 0543 219 39 79
23 ÇAT MAHALLESİ Cerah UNTUÇ 0543 369 79 16
24 ÇIĞILLI MAHALLESİ İsmail EROĞLU 0542 578 16 38
25 ÇİMDELİ MAH. Adil GÜZEL 0544 890 35 16
26 DOĞRULLAR MAHALLESİ Halil ÖBEK 0542 393 79 15
27 FAİK MAHALLESİ Ramazan ÖKTEN 0542 789 63 03
28 GELENEK MAHALLESİ Emir ELDEN 0541 503 34 10
29 GÖKTEPE MAHALLESİ İsmail NİTE 0544 459 95 55
30 GÖLCÜK MAHALLESİ Suphi AKYAVUZ 0542 393 51 39
31 GÖLEBAKAN MAHALLESİ Eyyüp KARADAĞ 0543 769 96 99
32 GÜLALDI MAHALLESİ Ahmet AYDINLIK 0542 517 94 84
33 GÜLUŞAĞI (ANGAÇ)MAHALLESİ Abdullah DEBE 0543 960 77 92
34 GÜRGÜR MAHALLESİ Nihat BAYDAR 0544 407 62 62
35 HANMAĞARA MAHALLESİ Ahmet GELEZ 0542 360 02 91 
36 HAYRAT MAHALLESİ MEHMET ATLIHAN 0542 218 09 03
37 HOŞİN MAHALLESİ Ramazan BAYAT 0544 607 57 36
38 İNCİRLİ MAHALLESİ Refik SALGUT 0542 676 76 54
39 KADIKENT MAHALLESİ Mehmet MANAY 0542 827 30 10
40 KARABURÇ MAHALLESİ Fevzi BEDLEK 0542 749 63 05
41 KARACURUN MAH. Fethi YILDIZ 0544 806 74 64
42 KARAKUCAK MAHALLESİ Mehmet Fatih KARAKUCAK 0532 597 80 43
43 KARAPINAR MAHALLESİ İsa AKBALIK 0542 729 39 40
44 KAVALIK MAHALLESİ İbrahim Halil LAYIK 0545 829 36 58
45 KEPİRHİSAR MAHALLESİ Bedrettin BAYIK 0532 376 70 10
46 KEPİRKUCAK MAHALLESİ Suat ÖZAĞAÇHANLI 0536 596 98 38
47 KIRBAŞI MAHALLESİ Mehmet Celal AVCI 0544 695 95 97
48 KORGUN MAHALLESİ Kemal BEYRET 0544 274 49 77
49 KOVANCI MAHALLESİ Mustafa ZAF 0541 243 50 10
50 KUSKUNLU MAHALLESİ Abdulkadir TURGUT 0542 204 66 60
51 KÜÇÜK GÖLCÜK MAHALLESİ Lami KATI 0542 338 88 18
52 MALÖREN MAHALLESİ Adem KENKEŞ 0542 200 18 15
53 MANTARLI MAHALLESİ Ali BORTUK 0543 686 18 94
54 ORGIZ(ATAMER)  MAHALLESİ Ahmet Celal KORELLİ 0544 224 57 23
55 OVACIK MAHALLESİ Mehmet ŞILDIR 0532 247 36 84
56 OYMAAĞAÇ MAHALLESİ Mehmet  Fatih GERGER 0553 449 45 35
57 ÖMERLİ MAHALLESİ Mehmet Cevher PERTAV 0543 431 58 65
58 ÖZBAŞ MAHALLESİ DENİZ PAYDAŞ 0532 247 79 16
59 ÖZVEREN MAHALLESİ Zeynel ŞA 0546 278 78 72
60 SALUCA MAHALLESİ Halil BAYUK 0530 353 91 92
61 SÖĞÜTLÜ MAHALLESİ Uğur ALAN 0533 138 93 45
62 SUCUHAN MAHALLESİ Mehmet Ali KITAYBAHADIR 0542 898 41 53
63 TUTUMLU (ARABUK) MAHALLESİ Mahmut ÇİFTÇİ 0539 340 24 64
64 USTAHASAN MAHALLESİ Abdurrahman ÜÇEŞ 0544 360 17 83
65 UZUNCUK MAHALLESİ Veysi KABAL 0543 623 02 04
66 ÜÇÜZLER MAHALLESİ Süleyman ÖZKAYA 0543 728 15 44
67 YAKINYURT MAHALLESİ Mehmet Nazif İZOL 0544 594 60 63
68 YENİ MAH. Vedat SEYMEN 0542 681 00 88
69 YEŞERDİ MAHALLESİ  Cuma İFŞAT 0544 434 31 66
70 YUVACALI MAHALLESİ Selçuk ÇELİK 0544 273 03 66

Hilvan Nüfusu

Salı, 21 Ağustos 2018 13:02

Hilvan İlçesi Nüfus İstatistiği 

Hilvan nüfusu 2017 yılına göre 45.650

HİLVAN İLÇESİ 2017 SONU İTİBARI İLE NÜFUS İSTATİSTİĞİ
S.NO. MAHALLE ADI NÜFUSU
 
1. Ağılmus Mah.)-174669 187
2. Ağveren Mah.)-174591 127
3. Akçakebir Mah.)-174653 218
4. Akçaören Mah.)-174593 627
5. Alpı Mah.)-174595 179
6. Arabuk Mah.)-174979 167
7. Arıca Mah.)-174597 388
8. Arınık Mah.)-174655 279
9. Arpalı Mah.)-174599 76
10. Aşağıçatak Mah.)-174601 178
11. Aşağıekece Mah.)-174711 415
12. Aşağıkamış Mah.)-174603 454
13. Aşağıkülünçe Mah.)-174687 160
14. Aslanlı Mah.)-174657 317
15. Aydınlı Mah.)-174691 131
16. Bağlar Mah.)-80395 8733
17. Bahçecik Mah.)-174607 217
18. Bahçelievler Mah.)-80396 4850
19. Balkı Mah.)-174609 100
20. Barğaç Mah.)-174611 471
21. Bölükbaşı Mah.)-174659 260
22. Buğur Mah.)-174613 220
23. Çağıllı Mah.)-174661 343
24. Çakmak Mah.)-174693 150
25. Çat Mah.)-174695 137
26. Çimdeli Mah.)-80394 589
27. Doğrular Mah.)-174663 236
28. Faik Mah.)-174615 347
29. Gelenek Mah.)-174697 115
30. Göktepe Mah.)-174617 156
31. Gölcük Mah.)-174651 1571
32. Gölebakan Mah.)-174677 67
33. Gülaldı Mah.)-174715 51
34. Güluşağı Mah.)-174685 199
35. Gürgür Mah.)-174649 50
36. Hanmağara Mah.)-174619 116
37. Hayrat Mah.)-174713 45
38. Hoşin Mah.)-174639 920
39. İncirli Mah.)-174717 166
40. Kadıkent Mah.)-174621 285
41. Karaburç Mah.)-174623 188
42. Karacurun Mah.)-80393 3864
43. Karakucak Mah.)-174605 148
44. Karapınar Mah.)-174665 475
45. Kavalık Mah.)-174699 293
46. Kepirhisar Mah.)-174625 190
47. Kepirkucak Mah.)-174667 82
48. Kırbaşı Mah.)-174627 3566
49. Korgun Mah.)-174629 169
50. Kovancı Mah.)-174701 370
51. Küçükgölcük Mah.)-174679 89
52. Kuskunlu Mah.)-174671 923
53. Malören Mah.)-174631 268
54. Mantarlı Mah.)-174673 186
55. Ömerli Mah.)-174633 177
56. Orgız Mah.)-174689 128
57. Ovacık Mah.)-174683 719
58. Oymaağaç Mah.)-174703 242
59. Özbaş Mah.)-174635 89
60. Özveren Mah.)-174675 164
61. Saluca Mah.)-174637 223
62. Söğütlü Mah.)-174705 452
63. Sucuhan Mah.)-174681 137
64. Üçüzler Mah.)-174645 80
65. Ustahasan Mah.)-174641 95
66. Uzuncuk Mah.)-174643 385
67. Yakınyurt Mah.)-174707 133
68. Yeni Mah.)-80397 7076
69. Yeşerdi Mah.)-174709 37
70. Yuvacalı Mah.)-174647 405
    45650

© 2020 - Hilvan Belediyesi resmi Web Sitesi - Web Tasarım: Koray ÇOKOL