Mustafa Mesut Şengül

Mustafa Mesut Şengül
Park ve Bahçeler Müdür V.

 


Telefon: (0414) 681 20 07
E-Posta:Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

GÖREVLERİ:

 • 1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.
  2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
  3) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.
  4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.
  5) Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.
  6) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup
  memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.
  7) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu
  programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.
  8) Müdürlük Bünyesinde görev yapan şefliklerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve
  doğru olarak yerine getirilmesini sağlar.
  9) Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
  10) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.
  11) Personelin yıllık izin planlarını düzenlemek ve kullandırmak
  12) Müdürlüğün çalışmaları ile ilgili personelle mutat bilgilendirme ve danışma toplantıları
  düzenlemek, bu toplantılardan bağlı bulunduğu başkan yardımcısını bilgilendirmek.
  13) Park yapımında veya yollarda çalışan personelin güvenlik tedbirlerini almak ve sağlık
  kontrollerini yaptırmak
  14) Personellerin görev alanlarını tespit etmek ve uygulamalarını takip etmek.
  15) Teknik Elemanların görevlerini tespit ve tayin etmek
  16) Nöbetçi personel listesini hazırlamak veya onaylayarak uygulama ve takibini yapmak
  17) Personelin mesaiye riayetlerini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
  18) Yüklenici sıfatıyla iş yapan kişi veya kuruluşların hak edişlerinin tanziminin sağlanması
  ve tahakkuklarının yapılması
  19) Büyükşehir Belediyesi ile 3030 sayılı yasa gereği yapılması gereken hizmetler için
  koordinasyon kurmak, yazışmalar yapmak ve takip etmek.
  20) Mevcut park, refüj, yollara dikilmiş ağaçlar, yeşil alan ve üzerindeki tesis ve binaların
  bakımı ve onarımları için yıllık ve aylık programlar yapmak ve uygulamak.
  21) Muayene ve kabul komisyonları teşekkül ettirip üst makamın onayına sunmak.
  22) Müteahhitlerin iş bitirme belgelerini hazırlatmak.
  23) Belediye Encümeni ve Belediye Meclisi kararlarından müdürlük faaliyeti ile ilgili
  olanları uygulatmak, ayrıca tarifeye bağlı işlemlere esas olmak üzere yıllık faaliyetleri
  Meclise ve Encümene sunmak.

İLGİLİ BİRİMLER

 • Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yazı İşleri Birimi
 • İlçede Bulunan Tüm Parklar

 

HİLVAN BELEDİYESİ

İLETİŞİM

Bağlar Mahallesi, İzollu Bozan Bey Caddesi No:20, 63900 Hilvan/Şanlıurfa

((0414) 681 20 07

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

ÇAĞRI MERKEZİ

© 2021 Hilvan Belediyesi